Friday, 17/08/2018 - 02:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bắc Kạn
  • 16
  • 8
  • 5
  • 10__1_
  • 3
Hoạt động đoàn thể
Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn ...
Hoạt động ngoại khóa
Với mục tiêu quán triệt đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, ...
Hoạt động ngoại khóa
Với mục tiêu quán triệt đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, ...
Thư viện ảnh